ความเห็น 3024252

๖๖๔. ผลงานเป็นที่ประจักษ์

เขียนเมื่อ 

ง่าย ๆ ไม่ .... ใหญ่และยาก .... ทำ สำหรับพี่บุษค่ะ เรื่องกล้วย ๆ อิ อิ ^_,^