ความเห็น 3024138

สมรรถนะ กับ คุณวุฒิ

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ เห็นด้วยอย่างยิ่ง อยากให้เน้น ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกวิชาชีพค่ะ

ยกตัวอย่าง "วิชาชีพครู" ทำประวัตินักเรียน โดยให้ระบุชื่อครูผู้สอนรายวิชา online แล้วพิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน ดูสถิติกันเลยว่า ครูคนใดมีความสามารถพิเศษ สอนเด็กนักเรียนได้"ไม่รู้เรื่องมากกว่ากัน" ไม่สามารถสรรหาคำพิเศามาใช้ได้มากกว่านี้

วิชาชีพอัยการ ท่านอัยการคนไหนใช้ดุลยพินิจสั่ง/ไม่สั่งฟ้องผิดพลาดมากที่สุด

ผู้บริหารระดับสูง ใครเสนอนโยบายที่มีผลกระทบเสียหานต่อสังคมมากที่สุด จัดลำดับไปเลยจัดหนักไปเลย เขียนไป สงสัยดิฉันน่าจะฝันไปซะแล้ว ถ้าฝันเป็นจริงน่าจะดีนะคะ ผู้คนที่ทำงานจะได้ตระหนักเรื่อง ความรับผิดชอบกันมากขึ้นค่ะ