ความเห็น 3023146

บางคน

เขียนเมื่อ 

"คน"...มีความแตกต่างกันมากมายเหลือเกินนะคะ ...

เพราะอะไร? ... "คน" เกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะคะ .... ในศาสนาพุทธ...ตามความเชื่อ "กรรมแต่ละคน...ไม่เท่ากัน"..และ.... "คน" มีกรรมแต่กำเนิด นะคะ

ขอบคุณ บันทึกดีดีนี้ค่ะ