ความเห็น 3022809

"จับใจคิด"

เขียนเมื่อ 

ยิ่งอายุมากขึ้น...พี่ยิ่งเห็น "ธรรมะ" มากขึ้นค่ะ...เมื่อเห็นก็เพียงได้แค่รู้...เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นจริงค่ะ...ใกล้เวลาเขาทวงคืน...ขอบคุณค่ะ