ความเห็น


[I should add this information on the proposed Thailand's Budget for 2559 -- which is different from the proposal for the next 5-years National Development Plan (listed above). ]

การจัดสรรงบประมาณ 2559 ดังกล่าวเป็นไปตาม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ วงเงิน 2.47 แสนล้านบาท หรือ 9.1%
2.ความมั่งคงแห่งรัฐ วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท หรือ 8.8%
3.การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม วงเงิน 2.22 แสนล้านบาท หรือ 8.2%
4.การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต วงเงิน 9.94 แสนล้านบาท หรือ 36.6%
5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 7.1 หมื่นล้านบาท หรือ 2.6%
6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม วงเงิน 2.73 หมื่นล้านบาท หรือ 1%
7.การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วงเงิน 9.09 พันล้านบาท หรือ 0.3%
8.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วงเงิน 3.64 แสนล้านบาท หรือ 13.4% และ
9.รายการค่าดำเนินการภาครัฐ วงเงิน 5.43 แสนล้านบาท หรือ 20%

[I lost the reference to the source of this Budget -- it's from a .go.th website. Check it out please.]

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี