ความเห็น 301990

กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รจิต สิทธิศาสตร์สกุล
IP: xxx.9.64.111
เขียนเมื่อ 

ขอให้พระบารมีของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต และ เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร สูงยิ่งๆ ขึ้นชั่วกัลปาวสาน

ด้วยความเคารพในบารมีของท่านทั้งสองอย่างยิ่ง