ความเห็น 3019467

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร(1)

เขียนเมื่อ 

ค่ายนี้ ครู นักเรียน และโรงเรียน

คงมีความพร้อมมากกว่าที่โรงเรียนคุณมะเดื่อนะจ๊ะ