ความเห็น 3019239

๑๔๒. มาอ่านบทอาขยานกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะอาจารย์ ดร.จันทวรรณ

ฝึกอ่านภาษาไทยด้วยบทอาขยานช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้เร็ว เด็กจะมีความสุขในขณะอ่านและรักการอ่าน น้องต้นไม้คงจะชอบอ่านหนังสือนะคะ การผันวรรณยุกต์จะเป็นปัญหาสำหรับเด็กๆในช่วงแรกๆต่อไปน้องก็คล่องคะ ปีนี้ สพฐ.มีหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่แจกเด็กน่าสนใจมากค่ะ ช่วยเรื่องการผันวรรณยุกต์ได้เป็นอย่างดีคะ่

ขอบคุณค่ะ