ความเห็น 3018983

๑๔๒. มาอ่านบทอาขยานกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณ

เพื่อลูกหลานเรายินดีทำค่ะ

"ชื่นชม ความสามารถ วิสัยทัศน์ของบรรพบุรุษเราค่ะที่ฝากบทอาขยานไว้้เป็นมรดกให้ลูกหลาน

ได้มีความคิดอ่านที่มีคุณค่า รักความเป็นไทย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีผ่านบทอาขยาน..."

ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจค่ะ