ความเห็น 3018980

๑๔๒. มาอ่านบทอาขยานกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ GD

ตอนนี้เด็กก็ยังท่องบทอาขยาน และท่องสูตรคูณอยู่คะ

ขอบคุณนะคะอาจารย์ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ