ความเห็น 3018979

๑๔๒. มาอ่านบทอาขยานกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์กุหลาบ มัทนา

"การท่องบทร้อยกรองได้จนขึ้นใจ จะทำให้เด็กมีตัวอย่าง มีต้นแบบ

บทร้อยกรองในใจ แต่งเองได้โดยไม่ต้องจดจำตำแหน่งที่จะสัมผัส"

ขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ให้ข้อเสนอแนะค่ะ