ความเห็น 3018882

๑๔๒. มาอ่านบทอาขยานกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับอาจารย์อรค่ะ ว่าการท่องบทร้อยกรองได้จนขึ้นใจ จะทำให้เด็กมีตัวอย่าง มีต้นแบบ

บทร้อยกรองในใจ แต่งเองได้โดยไม่ต้องจดจำตำแหน่งที่จะสัมผัสค่ะ