ความเห็น 3018292

At Home in Autumn 2

เขียนเมื่อ 

Good morning. ชอบมาก ๆค่ะ อ่านบันทึกคุณ เอสอาร์แล้วกลับมามองอาณาจักรของตนเองมากขึ้น ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ชื่นชมมากขึ้น ๆ รักมากขึ้น ๆค่ะ ท่วมท้นในใจบรรยายเป็นถ้อยคำยากค่ะ