ความเห็น 3017269

วิปโยค...เนปาล:บทเรียนที่ไทยควรเฝ้าระวัง

เขียนเมื่อ 

น่าจะสายเกินแก้..เสียแล้ว....แผ่นดินไทย..ก็ถูกเขย่าให้..เห็น..กันหลายต่อหลายครั้ง..ยังไม่ถึงกรุงเทพ..เท่านั้น..