ความเห็น 3016931

(บันทึก)...เมือง..กับ..ต้นไม้..ดอกไม้..สัตว์..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ชอบต้นไม้เมืองนี้จังเลยค่ะ