ความเห็น 3016854

(บันทึก)...เมือง..กับ..ต้นไม้..ดอกไม้..สัตว์..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับยาย

-ดอกแอปเปิ้ล..ปลูกริมทาง..

-คงเหมือนบ้านเรา...ปลูกมะม่วง...ริมทาง..

-ด้วยความระลึกถึงยาย..