ความเห็น 3015959

พัทลุงยิ้ม (ค่ายเที่ยว เล่า เล่น ให้เป็นเรื่อง) พื้นที่ 3 ดี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์ ขจิต

เห็นขึ้นเหนือหลายค่าย

ลงใต้เมื่อไหรส่งข่าวด้วยน่ะครับท่าน