ความเห็น 3015913

ฟ้าหลังฝน.....(๒)

เขียนเมื่อ 

เป็นประสบการณ์ชีวิตที่น่าประทับใจนะคะ มาถึงตรงนี้ได้นี่ต้องภูมิใจสุดๆ ชื่นชมท่านผอ.ชยันต์นะคะ