ความเห็น 30159

วิถีชุมชนหรือการกดขี่ : เด็กดีต้องบริการผู้ใหญ่ในงานเลี้ยง

ยอดดอย
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับทั้งสองความคิดเห็นนะครับ

และเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปิดประเด็นให้มีการตั้งคำถามกันเยอะๆ ในสิ่งที่เรากำลังกระทำกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การที่ครูใช้เด็กไปซื้อเบียร์ (อันนี้ ผิดแน่นอนทั้งในเชิงกฏหมายและกฏศีลธรรมหรือกฏจารีต) และการที่ผู้ใหญ่ให้เด็ก(ลูกหลาน) คอยบริการแขกเหรื่อ ซึ่งก็มีขอบเขตอยู่ว่าถ้ามากเกินไป เด็กเหนื่อยมาก มัวแต่บริการจนตัวเด็กเองไม่ได้กินอะไรเลย ก็จะเป็นการกดขี่เด็กไป อันนี้ก็คงต้องมาว่าเป็นราย case ไป แต่ส่วนใหญ่ ที่ผมพบเห็นในชนบท เด็กก็จะมาช่วยตามสมควรครับ แล้วก็จะแยกไปกินกันอีกกลุ่มในวงของเขา กินกับสมาชิกคนอื่นๆในบ้านโดยที่ไม่มีสุราเข้ามาเกี่ยวข้อง

มองอีกนัยหนึ่ง การแยกวงให้เด็กไปกินเช่นนั้น ก็เป็นการสอนสั่งอยู่ในเชิงว่า เด็กไม่พึงเกี่ยวข้องกับสุรายาเมา และในอีกด้านหนึ่ง โดยวิสัยเด็กแล้ว มักจะกินอย่างเอร็ดอร่อย คือเสียงดัง บางทีก็ไม่เรียบร้อย ถ้าไปนั่งรวมกับแขก ก็อาจจะสร้างความรำคาญใจต่อผู้ใหญ่ผู้มาเยือนได้ ธุรกิจการงานที่ผู้ใหญ่เจรจากันก็อาจพลอยติดขัดไปด้วย ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ต้องมีการแยกพื้นที่ของเด็กและผู้ใหญ่ในวงอาหารเช่นนี้ครับ