ความเห็น 3015897

พัทลุงยิ้ม (ค่ายเที่ยว เล่า เล่น ให้เป็นเรื่อง) พื้นที่ 3 ดี

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ Nui

เครือข่ายพัทลุงยิ้ม ถักทอสายใยครอบครัว จากครอบครัว คุณป้อม เตือนใจ สิทธบุรี

ใช้ใต้ถุนบ้านเป็นพื้นที่แสดงออกให้เยาวชน มาหลายปี

กิจกรรมยิ้มขยายสู่ชุมชน โรงเรียน เชื่อมเครือข่าย สภาเด็กและเยาวชน

มาเป็นเครือข่ายพัทลุง

เรียกรอยยิ้มของทุกคน