ความเห็น 30153

บันทึกจากประกายรังสี "ในที่แห้งแล้ง น้ำหยดเดียวมีค่ายิ่ง"

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว ชุ่มชื่นห้วใจ ดีจริงๆ ค่ะ :)

น้ำเพียงหยดเดียว จากการบีบคั้นความดีของท่านอาจารย์สุพจน์ (ผศ.นพ.สุพจน์  อ่างแก้ว) ออกมา ช่วยปลูกวิชาชีพรังสีเทคนิคในประเทศไทย ให้เติบโตตราบทุกวันนี้

ต้นวิชาชีพรังสีเทคนิคนี้ จะเติบโตอย่างแข็งแรงเพียงใด เราคงต้องช่วยกันรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แห่งความรักและความสามัคคีกัน ชื่นชมให้กำลังใจกัน สร้างงานวิชาการ สร้างนวัตกรรม แบบพึ่งพาตนเอง อย่างที่อาจารย์มานัส ทำมาโดยตลอด

ขอขอบคุณอาจารย์มานัส แทนบุคลากรทุกคนในวิชาชีพรังสีเทคนิคทุกท่าน  ที่อาจารย์ไม่เคยหยุดรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แก่ต้นวิชาชีพรังสีเทคนิคเลย

กาลเวลา เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี.........