ความเห็น 3013861

บอกเหตุที่หายไป...และ...ความซาบซึ้งใจในกัลยาณมิตร

เขียนเมื่อ 

ใช้ได้สองที่เลยครับอาจารย์แม่

เขียนใน gotoknow แล้วเอาไป link ไว้ให้สมาชิกที่สนใจใน FB

กลุ่มของอาจารย์แม่มีสมาชิกมาก

ชอบใจดอกบัวมากเลยครับ

พี่ใหญ่ปลูกบัวสวยแบบอาจารย์แม่ครับ

แถมปลาฝีมือนักเรียน EP ครับ