ความเห็น 3013542

ให้คุณ

เขียนเมื่อ 

นางสาว ศิริพร นำเปี้ย

ขอบคุณที่โอกาสที่ให้เราได้มาเป็นเพื่อกันค่ะคุณศิริพร

ป.ล.แกล้งมาแกล้งตอบค่ะ