ความเห็น 3013060

ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๗๕. เป็นปากเสียงให้แก่คนจน

เขียนเมื่อ 

ส่วนใหญ่การรับผู้โดยสารประเภทนี้...แท้กซี่มักจะรับส่งผู้โดยสารประเภทนี้เป็นประจำอยู่แล้ว..รู้จักหน้าค่าตากันเป็นส่วนใหญ่..