ความเห็น 3010985

The Class - ขอบคุณค่ะ คุณครู...ห้องเรียนแห่งการระเบิดอารมณ์

เขียนเมื่อ 

เด็กฝรั่งเขาเรียนรู้ด้วยสัมผัสทั้ง ๕ แต่เด็กไทยเรียนรู้ด้วย...

"สัมผัสที่ ๖" อ่ะนะ อิ อิ