ความเห็น 3010980

บันทึก..บนกลางดิน."เกิด".ป่าอภัยทาน..และ Tolerance ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้...

เขียนเมื่อ 

๑๔ มีนา คุณมะเดื่อมีนัดปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน. เทียบโอน ม.๖ ๘ เดือนจ้ะ น้องอาจารย์ขจิต จะจัดค่าย ฤดูร้อนที่ไหนจ๊ะ และเมื่อไร