ความเห็น 3010598

บ้านดำ...เชียงราย...ศิลปะบนดินเปี่ยมจิตวิญญาณ...(1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน พี่เกดไป 2 ครั้ง อยู่ใกล้บ้านค่ะ;-)