ความเห็น 3010537

การศึกษาเรื่องปัญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24
IP: xxx.164.191.25
เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่า ข้อมูลข้างต้นมีประโยชน์ต่อวัยรุ่นควนจะเผยเเผ่ให้วัยรุ่นได้อ่านเเละเราควรศึกษาความคิดเห็นหลายๆมุมการที่เกิดปัญหาการสูบบุหรี่กับวัยรุ่นก็มาจากการอยากรู้อยากลองของวัยรุ่น วัยรุ่นควรจะหาทางไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรีแทนการอยู่ในที่มั่วสุ่ม