ความเห็น 3010440

การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

นางสาวอนันญา ปาลวัฒน์
IP: xxx.27.201.245
เขียนเมื่อ 

ทำให้เราเห็นถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยที่คนต่างชาติมองมาในการท่องเที่ยวและทำให้เราสามารถนำความคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุงการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต