ความเห็น 3010211

การศึกษาเรื่องปัญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน

วิภาวี ทับสิงห์ ม.4/1 เลขที่9
IP: xxx.164.191.25
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถนำไปใช้แนวทางปฎิบัติได้ แต่ที่ควรที่ศึกษาความคิดเห็นให้หลากหลายกลุ่มอายุ กลุ่มบุคคล