ความเห็น 3008334

เสน่ห์เมืองเพชรบุรี(2)

เขียนเมื่อ 

ผมชอบทรงโบสถ์ที่เป็นรูปเรือสำเภาครับ มันน่าจะมีนัยยะถึงการผู้คนให้พ้นจากความทุกข์นะครับ