ความเห็น 3008169

เลี้ยงส่งและการลาจาก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอ.ขจิตครับ

สอบวิชานี้เสร็จ นิสิตจะขึ้นปี ๖ ในฐานะแพทย์ฝึกหัด(Extern) ครับ

ทีมงานสอนกำลังพูดถึง transformative medical education

"ผมงี้ คิดถึงอาจารย์ขึ้นมาเลย"