ความเห็น 3007770

บันทึกการเสด็จทรงงาน ณ สงขลานครินทร์

เขียนเมื่อ 

มาร่วมลุ้นและชื่นชมพระบารมีด้วยค่ะ