ความเห็น 3007600

ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๔๗. ความสุขจากประสาทหลอน

เขียนเมื่อ 

หาความสุขจากยา นักธุรกิจบาปพวกนี้พยายามทำให้มันถูกกฎหมาย เพื่อเงินในกระเป๋าตัวเอง

ถ้าคนรุ่นต่อไปหาความสุขง่ายๆ ไม่เป็นต้องพึ่งยากันหมดแล้วจะเป็นอย่างไร

แค่ยาเสพติดซื้อง่ายอย่างบุหรี่นี่ก็สร้างทั้งภาระงานให้สาธารณสุข และภาระงบประมาณของประเทศมหาศาล