ความเห็น 3007580

ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๔๗. ความสุขจากประสาทหลอน

เขียนเมื่อ 

...ประสาทหลอน...จุดเริ่มต้นของโรตจิต...น่ากลัวนะคะ