ความเห็น 3007372

JJ15V2_1 โปรดระวัง

เขียนเมื่อ 

ผู้สูงอายุล้มแล้วกระดูกหักง่ายนะครับ

ขอบคุณครับ