ความเห็น 3007306

(บันทึก)..พลิกโฉม..การกิน..ที่เปลญวน.และริมบ่อนอก..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

เป็นอะไรที่หาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ครับ ครัวสมัยเดิมๆ ไม่ค่อยมีใครรักษาไว้แล้ว