ความเห็น 3006588

ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๔๑. อาลัย ผศ.​วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน

เขียนเมื่อ 

น้อมส่งดวงวิญญาณท่าน สู่สุขคติครับ คนดีของแผ่นดิน