ความเห็น 3005565

คนเมืองร้อน แข่งแกะสลักน้ำแข็งกับคนเมืองหนาวที่ Lake Louise

เขียนเมื่อ 

...ฝีมือคนไทยสุดยอดค่ะ...คนที่เก่งมีความรู้ความสามารถมีมาก...แต่ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนา...หลายคนโทษตัวเองเพราะคนไทยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้...แต่ครูมองว่าเพราะประเทศเราถูกครอบไว้ด้วยระบบทุนนิยมอย่างรุนแรง มากกว่า...ทำงานหาเงิน...ส่งดอกเบี้ยเงินกู้ัให้ประเทศนายทุนนะคะ