ความเห็น 3005218

ร่วมจัดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” จ.สุราษฎร์ธานี ต่อเนื่องจนเต็มพื้นที่

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชม SCB ทำเพื่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ควรนำไปใช้ในทุกชุมชนนะคะ