ความเห็น 30020

ชีวิตพอเพียง: บ้านพ่อ (1)

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

คุณขจิต

     มะม่วงเบาที่ว่านะมีหลายต้นบางต้นก็โตง (ไม่ใช่โต่ง) เอา บางต้นก็ต้อง "ฉอย" หรือ "ขอย" เอาเพราะอยู่สูงและ "มดแดง" เยอะครับ