ความเห็น 3001004

๕๙๗. รวบรวมภาพการจัดงานศพของพ่อ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)

เขียนเมื่อ 

พ่อที่ดี ย่อมมีลูกที่ดีเป็นเมล็ดความดีของสังคม...สุดท้ายของชีวิตคือ "กระดูก" ซึ่งเป็นหลักฐานมรดกแห่งพ่อ และเป็นพยานแห่งการเกิดแล้วดับในภพหนึ่ง..ขอบคุณพี่บุษ ที่ลำดับภาพความจริงของชีวิครับ