ความเห็น 2999469

บันทึกแทนคำขอบคุณต่อ...

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ GD ดร.กัลยา อีกท่านนะครับ ที่ทำให้ผมมีหนังสือเป็นรูปเล่ม แม้จะไม่ใช่ส่วนตัว(คนเดียว)ก็ตาม แต่ก็ช่วยให้มีการเผยแพร่ผลงานของผู้เขียนไปได้เป็นอย่างดี ....ภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสะกิดสังคม ทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดี ยาวนานด้วยครับ...

ส่วนเรื่องที่รับปากไว้ยังไม่ได้ดำเนินการเลย ขอเวลาสักหน่อยนะครับ...

ขอบคุณอีกครั้งครับผม