ความเห็น 2999144

บันทึกภาพถ่ายและร่ายบทกวี (ไปเรื่อย) กับความทรงจำ ณ งานโครงการหลวง ๒๕๕๗

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ 2558 กับบันทึกภาพสวย... ใจสวย

กับคนถ่ายที่มีหัวใจแห่งความเป็นครูเต็มร้อย ......เช่นอาจารย์ครับ