ความเห็น 2998513

​หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (สัตวแพทยศาสตร์) : นาสีนวนกับสุขภาพโคเนื้อและภารกิจ ๔ In ๑

เขียนเมื่อ 

สมกับคำว่า อ.แผ่นดิน นะครับ ที่มุ่งมั่นปั้นศิษย์และสังคมให้นิยมวิถีชีวิตแบบติดดินครับ ขอชื่นชมอย่างสูงครับ