ความเห็น 2997928

ฝากไว้อ่านประดับความรู้

เขียนเมื่อ 

บริบทให้ที่ที่วางไว้ ดูรอบกายไว้พึ่งพึงได้เห็น ที่พึงชอบตอบรับตรงประเด็น เวลาเห็นเพียงตาอย่าพูดไปพูดก็ได้แต่น้อยค่อยค่อยพูด หูก็รูดเย็บยินเอาหินใส่ ฟังแล้วคิดพินิจรอบตอบขอบใจ อย่าปากไวจะเสียกาลนานจะดี