ความเห็น 2997846

กัลยาณมิตรผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน...

เขียนเมื่อ 

GD ก็เคย...ต้องไปทำงานห่างบ้าน และครอบครัว กับเมืองที่ไม่คุ้นเคย กับงานที่ไม่คุ้นใจ...เป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดค่ะ แต่เมื่อไปแล้วไม่มีเวลามานั่งคิดอะไรอีกแล้วนอกจากทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดค่ะ และแล้ว ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 3 ปีกลับกลายเป็นประสพการณ์ที่มีคุณค่ามหาศาลต่อการงานในอาชีพในภายหลัง เป็น 3 ปีที่บ่มเพาะตัวเราให้ถึงพร้อมในหลาย ๆด้านทั้งความรู้ ความคิด และบุคลิกภาพภายใน

เชื่อว่าคุณหมอจะพบแต่สิ่งดี ๆในเส้นทางสายใหม่และได้ทำตามความฝันของลูกๆดังตั้งใจ