ความเห็น 2997792

กัลยาณมิตรผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน...

เขียนเมื่อ 

... ขอชื่นชมด้วย ค่ะ