ความเห็น 2997693

กัลยาณมิตรผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน...

เขียนเมื่อ 

ด้วยความนับถือและขอบคุณ

อาจเพราะ..ด้วยประสบการณ์ชีวิตช่วงเปลี่ยนผ่าน ทำให้สะดุดใจ เมื่อได้อ่าน ได้ฟัง ค่ะ
ดังนั้นทุกประสบการณ์ชีวิต ไม่ว่า ดีหรือร้าย ก็ให้อะไรบางอย่างกับเรา
ประสบการณ์เป็นหมออนามัย ที่คุณหมอ (เรียกได้อย่างเต็มใจ) ทิมดาบ ทำด้วยความรักนั้น
จะเป็นตัวต่อ ในอนาคต สู่ความฝันที่ตั้งใจนะค่ะ

นับถือ น้ำใจ คุณหมอทิมดาบ ที่แสดงออกต่อคนไข้ ผู้ร่วมงาน ตลอดจนในชุมชนแห่งนี้
ยังจำได้ ตอน เริ่มเขียนใหม่ๆ แล้วมีใครสักคนใส่ใจ "เพิ่มคนติดตามให้ครบ 20 แล้วนะครับ ^_^

ด้วยความขอบคุณ คุณหมอทิมดาบ เป็น role model ในการวางตัว เป็นคนเก่ง ที่อ่อนน้อม
และคุณหมอกำลังจะพิสูจน์ว่าในความอ่อนน้อม มีความเข้มแข็งเพียงไร

จะคอยติดตาม ให้กำลังใจในการเปลี่ยนผ่านค่ะ