ความเห็น 2997642

กัลยาณมิตรผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน...

เขียนเมื่อ 

"ผมจะไปตามความฝันของลูกๆ"

มั่นใจว่าเป็นสิ่งดีที่สุดสำหรับน้อง "ทิมดาบ" ลูกชายผู้โชคดีของคุณพ่อหมออนามัย

คงได้อ่านบันทึกดีๆ แน่